Pedagogisch beleid

Uw kind staat centraal bij ons. Een kind laat zich niet haasten in zijn of haar ontwikkeling. Het neemt een stap als het er aan toe is. Door observatie zien we hoe wij uw kind kunnen begeleiden naar de volgende stap. Dat doen we door gericht activiteiten aan te bieden. Mocht uw kind er nog niet aan toe zijn dan laten we de betreffende activiteit rusten en bieden we deze op een later tijdstip opnieuw aan. Het kan dan best zijn dat in de tussenliggende periode uw kind zelf de tijd rijp vond om de stap te nemen. Van kinderen wordt zo vaak verwacht dat ze op een bepaald niveau zitten. Wij laten dit los en geven het weer terug aan het kind. Elk kind geeft zelf aan of het er wel of niet aan toe is een volgende stap te zetten. Wel letten we er in het belang van het kind op dat er geen te grote ontwikkelingsachterstand ontstaat.

Deskundige begeleiding

Door onze kleinschalige opvang kunnen wij uw kind goed observeren en begeleiden. En mocht dat wenselijk zijn, dan kunnen wij in overleg met u als ouder/verzorger ook deskundigen raadplegen.

Zo kunnen wij gebruik maken van de deskundigheid van een leraar(es) sport en bewegen van het Sportinstituut Tom van der Kolk die ons kan bijstaan in verantwoord en veilig bewegen en sporten. Alle sportinstructeurs van dit sportinstituut hebben een opleiding genoten en zijn in het bezit van de juiste diploma’s (bv CIOS, ALO). Ook kunnen we een fysiotherapeut inschakelen van Fysio Dijkstra waarmee wij een samenwerkingsverband hebben.

Observatie zorgkinderen

Mocht het zo zijn dat wij vinden dat uw kind achterblijft in zijn of haar ontwikkeling dan zullen onze leidsters dit eerst onderling bespreken en met de houdster van KDV Kolkkidz. Vervolgens volgt een nieuwe observatieperiode van het kind. KDV Kolkkidz hanteert daarvoor een protocol signalering zorgkinderen Vervolgens nemen wij contact op met de ouders of verzorgers en indien nodig met de GGD. Als een kind moet worden doorverwezen naar passende zorg zullen wij dit met de ouder of verzorger bespreken.

Download Pedagogisch Beleidsplan (PDF, 799 Kb)


.