Sociale ontwikkeling

Doordat wij een kleine groep kinderen hebben, kunnen wij ook de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind individueel begeleiden. Door de verticale groep leren de kinderen met verschillende leeftijden omgaan en kunnen de kinderen veel van elkaar leren. Wij begeleiden dit door de kinderen zelf te laten ervaren en ontdekken binnen duidelijke  grenzen. Wij grijpen pas in als het ook daadwerkelijk nodig is. Zo stimuleren wij de kinderen bij het nadenken over eigen en ander gedrag en actie/reactie te herkennen.

Begeleiden bij emotionele ontwikkeling

Wij zullen de kinderen ook op emotioneel gebied begeleiden en waar nodig individueel begeleiden. Emotie is een groot goed binnen ons kinderdagverblijf. Wij willen graag dat de kinderen de ruimte krijgen om hun emoties te voelen en te tonen. Door boekjes over de onderwerpen te lezen en door te tekenen en wellicht door gesprekjes een-op-een te voeren, leren wij de kinderen om ook naar buiten toe zijn of haar emotie te tonen. Daarom staat veiligheid en vertrouwen hoog in ons vaandel.


.