Dagritme

Onze opvang biedt opvang voor hele dagen aan met deze dagindeling:

Tijdstip Activiteit
7.30-09.00 De kinderen kunnen gebracht worden en gaan vrij spelen. Ouders kunnen informatie aan de leiding overdragen.
09.15-10.00 Aan tafel liedjes zingen en fruit eten. Daarna plassen of verschonen.
10.00-11.30 Kinderen die nog een fles drinken krijgen die toegediend. Kinderen die nog 2 keer slapen gaan naar bed, de anderen gaan een activiteit doen (b.v. knutselen) of buitenspelen.
11.30-12.30 Brood eten en melk drinken. Daarna plassen of verschonen.
12.30-14.30 Slapen (de opblijvers gaan iets rustigs aan tafel doen (b.v. kleien) of gaan vrij spelen. Daarna plassen of verschonen.
15.00-15.30 Aan tafel wat drinken of de fles.
15.45-16.00 Een activiteit of buiten spelen.
16.30-18.15 De kinderen kunnen nu opgehaald worden, de kinderen die er nog zijn, eten een soepstengel en kunnen nog spelen.