Kinderdagverblijf Alkmaar

KDV Kolkkidz is kleinschalig. Het kinderdagverblijf biedt kinderen van 0 tot 4 jaar een fijne en huiselijke omgeving. Onze keuze voor een verticale groep – dus met alle leeftijden bij elkaar – heeft voordelen voor de kinderen. De omgang met elkaar en met kinderen van verschillende leeftijden stimuleert de sociale en emotionele ontwikkeling van elk kind. Waarden en normen, samenspel, conflicten oplossen, vrij spel, respect en veel activiteiten maken het verblijf van uw kind bij KDV Kolkkidz leuk en leerzaam.

Onze leidsters zijn de gekwalificeerde begeleiders van uw kind. Er zijn altijd voldoende leidsters aanwezig conform de landelijk geldende kind-leidsterratio. Door de kleinschaligheid van ons kinderdagverblijf kunnen wij maximaal 15 kinderen huisvesten. Het voordeel daarvan is dat elk kind veel aandacht krijgt.

Privacyverklaring

Ons kinderdagverblijf gaat zeer zorgvuldig om met gegevens. Lees hier de privacyverklaring.

Bij KDV Kolkkidz is uw kind in vertrouwde handen. In ons team werken vaste leidsters op dezelfde dag dat uw kind bij ons is. Dat zorgt ervoor dat uw kind snel zal wennen en het geeft rust en vertrouwen. De meeste leidsters zijn al meer dan 5 jaar bij ons in dienst. Al onze medewerkers gaan met de kinderen om volgens de inzichten zoals we die in onze visie hebben vastgelegd. Zo geven we veel aandacht aan een goede en gezonde ontwikkeling van uw kind op sociaal, fysiek, emotioneel en verstandelijk niveau.

Ons kinderdagverblijf biedt een kleinschalige opvang voor uw kind van 0 tot 4 jaar in een huiselijke sfeer. Opvang is uitsluitend mogelijk voor hele dagen. Uw kind krijgt een plaats in onze ‘verticale’ groep. Dat betekent dat uw kind samen is met kindjes van verschillende leeftijden. De verticale groep leent zich uitstekend om te leren omgaan met waarden en normen, conflicten op te lossen, samen te spelen, respect naar elkaar te tonen, activiteiten te doen. Ook de vaste dagindeling geeft rust. De groep is maximaal 15 kinderen groot en dat maakt dat onze gekwalificeerde leidsters ieder kind individueel kunnen begeleiden.

Kinderen bezitten een grote dosis fantasie en creativiteit. Wij laten dat tot uiting komen in spelletjes, activiteiten, themadagen, knutselen en bouwen. Elke keer als de kinderen iets hebben gemaakt hangen wij werkjes op in de verblijfsruimte. In onze dagindeling maken we ook ruimte voor naar buiten gaan. Er is onze veilige omheinde speelplaats en dichtbij is ook de vlindertuin waar de kinderen – als het weer het toelaat – onder begeleiding kunnen genieten van buiten zijn en kennismaken met de natuur. Ook dan staat de veiligheid van uw kind centraal.

Wij zijn en blijven het goedkoopste kinderdagverblijf in Alkmaar. Ons tarief voor 2017 is 6,10 euro per uur. Uw kind kan 5 dagen in de (werk)week van 07.30 tot 18.30 uur terecht bij KDV Kolkkidz. Daarbij draagt de overheid ook bij aan de kosten voor kinderopvang. U vindt er meer over bij de berekening van uw eigen bijdrage. Inschrijven is natuurlijk gratis en kan gemakkelijk via onze website.

Wij werken op ons kinderdagverblijf met het voorschoolse programma Uk & Puk. Dit is een educatief programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar en dat sluit heel goed aan bij onze verticale groep. Het is een leuk en leerzaam programma om elke dag te doen met alle kinderen en het past heel prettig in ons dagritme op de groep.

Staat uw kind voor minimaal 1 dag per week ingeschreven op KDV Kolkkidz dan kunt u GRATIS sporten bij het naastgelegen Sportinstituut Tom van der Kolk. U regelt dat eenvoudig met uw inschrijvingsbevestiging bij de balie van de sportschool.

KDV Kolkkidz is zeer goed bereikbaar met voldoende parkeerplaatsen dichtbij.