Wet Kinderopvang

De Wet Kinderopvang geeft aan welke (kwaliteit)eisen gelden voor de opvang van kinderen. Ook geeft de wet de ouder(s) of verzorger(s) de keuzevrijheid de opvang te kiezen die past.

Wijzigingen in de wet

Aan de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen worden per 2018 weer hogere eisen gesteld als twee wetsvoorstellen die inmiddels door de tweede Kamer zijn aangenomen door de eerste Kamer tot wet worden: het wetsvoorstel Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang en het wetsvoorstel Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk. Daarbij komt er voor werkende ouders één financieringssysteem, de kinderopvangtoeslag. Deze toeslag wordt vanaf begin 2018 gegeven voor zowel kinderopvang als peuterspeelzalen. Via onze website kan je snel berekenen hoeveel toeslag je terugkrijgt.


.