Jaarlijkse inspectie door de GGD

De meest recente jaarlijkse inspectie vond onaangekondigd plaats op 18 juni 2018. De toezichthouder voerde daarbij een gesprek met de beroepskrachten. Daarnaast vond een observatie plaats om onze (pedagogische) praktijk te beoordelen. Verder zijn de nodige documenten ingezien. De bevindingen zijn met de locatieverantwoordelijke geëvalueerd.

Conclusie van de GGD

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

Lees het meest recente volledige inspectierapport van de GGD.

[dc_social_wall id="7926"]

.