Jaarlijkse inspectie door de GGD

De meest recente jaarlijkse inspectie vond plaats op 20 augustus 2019. De toezichthouder voerde daarbij een gesprek met de beroepskrachten. Daarnaast vond een observatie plaats om onze (pedagogische) praktijk te beoordelen. Verder zijn de nodige documenten ingezien. De bevindingen zijn met de locatieverantwoordelijke geëvalueerd.

Conclusie van de GGD

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 20-08-2019 Kolkkidz te Alkmaar:  aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

Lees het meest recente inspectierapport van de GGD.


.