Visie

Onze visie gaat uit van vertrouwen en veiligheid voor de kinderen in onze kleinschalige opvang. Uw kind kan zich in een veilige en vertrouwde omgeving ontwikkelen op sociaal-, fysiek-, emotioneel- , en verstandelijk niveau. Dit alles doen wij door een huiselijke sfeer te creëren en te werken met vaste leidsters voor de dagen dat uw kind bij ons verblijft. De verticale groep leent zich ook uitstekend om te leren omgaan met waarden en normen, conflicten op te lossen, samenspel, respect, activiteiten, vrij spel, vaste dagindeling en rust.


.