Voorschoolse programma Uk & Puk

Wij werken op ons kinderdagverblijf met het voorschoolse programma Uk & Puk. Dit is een educatief programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar en dat sluit heel goed aan bij onze verticale groep. Het is een leuk en leerzaam programma om elke dag te doen met alle kinderen en het past heel prettig in ons dagritme op de groep.

Uk & Puk voor de ontwikkeling van uw kind

Zo af en toe doen wij Uk & Puk gerichte activiteiten ook in aparte groepjes. Dat is wat meer leeftijdsgericht en zowel baby’s, dreumesen en peuters leren spelenderwijs nieuwe vaardigheden bij het spelen en actief bezig zijn. Het fijne van Uk & Puk is dat het programma doelgericht werkt aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Denk aan:

  • Spraak en taalontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
  • De eerste rekenprikkels.

Uk & Puk legt een goede basis voor het basisonderwijs. Met Uk & Puk groeien de kinderen vanzelf toe naar groep 1. Ter voorbereiding voor de basisschool heeft Uk & Puk voor bijna 4 jarigen het activiteitenthema: Ik ga naar de basisschool.

Rol van de pedagogisch medewerker

Uk & Puk biedt de pedagogisch medewerker extra handvatten om concrete aanwijzingen te geven. Zo krijgen de pedagogische medewerkers een actieve rol in het programma en kunnen ze de kinderen goed begeleiden. Per dag bevat het programma praktische handvatten met aandachtspunten, tips en suggesties die in het activiteitenboek verwerkt staan. Wij hechten dan ook veel waarde aan het voorschoolse programma Uk & Puk, omdat wij het belangrijk vinden om de kinderen zo goed mogelijk te kunnen stimuleren bij hun ontwikkeling.


.